Agusti

Molt bon servei i rapid. I m’ha agradat molt que em dediques molta estona a explicar-me «in situ» la reparacio.